Kategorier

Hosted IP-PBX

Hosted IP PBX är en IP-telefonitjänst för små och medelstora företag. Tjänsten baseras på ip-telefoniplattformar som finns placerade direkt i telefoninätet och erbjuder telefoni- och växelfunktioner, som tjänst via befintlig internetanslutning, till en låg kostnad.

Mindre administration ger billigare drift

En telefonväxel kostar. Mjukvara måste uppgraderas. Anknytningar ska ändras och flyttas. Och allt ska skötas av någon på företaget – eller en inhyrd teletekniker. Med Hosted IP PBX ingår allt detta, som en tjänst i nätet, vilket minskar belastningen, både ekonomiskt och administrativt. Ni tar hand om den dagliga hanteringen och kan administrera anknytningar och olika funktioner, medan Weblink IP Phone hanterar växelfunktionen. Därmed slipper ni den dyra driften, men kan ändå utnyttja växelns alla funktioner till ett fast pris.

IP-telefoni, teknologi utan investeringar

Investeringströskeln för IP telefoni är låg. Ni kan använda stationära och trådlösa analoga telefoner eller IP-telefoner. Hosted IP PBX stödjer de viktigaste funktionerna i en modern telefonväxel. Skillnaden är att växelfunktionen produceras i nätet och att vi har paketerat tjänsten i ett användarvänligt format.

Kostnadsfria samtal mellan företagets kontor

Med Hosted IP PBX ringer ni kostnadsfritt mellan anslutna kontor. För att ringa internt använder ni kortnummer. Till övriga telefonnummer, mobil-, utland- och till andra operatörer ringer ni för de förmånliga priser som erbjuds i Weblink IP Phones prislista för IP telefoni. I tjänsten ingår dessutom nummerpresentation. Med den inbyggda nätgruppsfunktionen kan ni välja att styra alla inkommande samtal via ett av era kontor och en gemensam telefonist.

Arbeta där du är

Alla anknytningar är geografiskt obundna vilket möjliggör att ni enkelt kan ringa och arbeta på distans, koppla in er telefon varthelst ni har tillgång till bredband och telefonen registrerar sig i er växel och ni kan då ringa, ta emot och koppla samtal precis som om ni satt inne på kontoret.

Flera kontor samma växel


Ett eller tio kontor?

Med Hosted IP PBX ansluts lokalkontor och hemarbetsplatser till en och samma växel på ett smidigt och mycket enkelt sätt.

När företaget växer kan nya funktioner och anknytningar enkelt läggas till för att anpassa företagets växel utefter verksamheten.