Kategorier

Hosted Sharepoint

För alla typer av samarbete.

SharePoint den nya tidens plattform för att samla och dela information och filer. Användningsområdena sträcker sig från lagring av mötesprotokoll för den lilla föreningen till avancerad versionshantering i filarkiv för det multinationella företaget. Alla slutkunder har, på ett eller annat sätt, behov av SharePoint.

Hela utbudet av Microsofts applikationsmallar för SharePoint, även kallat Fantastic 40, finns att tillgå i flera språk.

Administratören för SharePoint-samlingen skapar själv ett obegränsat antal underliggande SharePoint-platser baserade på valfritt språk och mall. För att göra det ännu enklare har vi också tagit bort begränsningen i antalet användare man kan lägga upp per SharePoint-plats. Daglig backup och 10 GB överföring ingår i alla nivåer.